TRIAL 4×4

 

ZGŁOSZENIE do XV TRIALu 4x4 Politechniki Lubelskiej 21 października 2018

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

DANE KIEROWCY

Imię*

Nazwisko*

Data urodzenia* (RRRR-MM-DD)

Adres*

Nr tel kontaktowy*

Adres email

Przynależność klubowa

Numer prawa jazdy*

DANE PILOTA
Imię*

Nazwisko*

Data urodzenia* (RRRR-MM-DD)

Adres*

Nr tel kontaktowy*

Adres email

OSOBA DO POWIADOMIENIA W RAZIE WYPADKU

Imie i nazwisko*

Numer tel.*

DANE SAMOCHODU

Marka i model*

Pojemność skokowa*

Rok produkcji*

Numer rejestracyjny (jeżeli jest)

OC (nr polisy)

NNW (nr polisy)

TURBO*

4x4

Rodzaj opon:

Ja i wszyscy członkowie mojej ekipy zobowiązujemy się przestrzegać Regulaminu Ramowego i Uzupełniającego oraz wszystkich załączników i uzupełnień do imprezy. Uznajemy władze ustalone przez Organizatora. Zobowiązujemy się bezwzględnie podporządkowywać się wszystkim poleceniom osób funkcyjnych z ramienia Organizatora.

Oświadczam, że biorę udział w imprezie na własne ryzyko, przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

Oświadczam, że posiadam sprawny pojazd, którego jestem właścicielem (lub mam zgodę właściciela).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Automobilklub Lubelski zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Dane do przelewu:
Numer konta: 57 1090 2590 0000 0001 2383 5185

UWAGA!!! Po wysłaniu zgłoszenia obowiązkowo każdy uczestnik musi zgłosić się do Biura w dniu zawodów i podpisać zgłoszenie własnoręcznie.

KASKI SĄ WYMAGANE!!!

Coś nie działa? Zadzwoń: 537044066