Pit Bikes – MotoSession

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)[DD-MM-RRRR]

Adres email (wymagane)

Numer tel (wymagane)

Nr rejestracyjny samochodu (wymagane)

Ja i wszyscy członkowie mojej ekipy zobowiązujemy się przestrzegać Regulaminu oraz wszystkich poleceń Organizatora, którym jest Automobilklub Lubelski.

Oświadczam, że biorę udział w imprezie na własne ryzyko, przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Automobilklub Lubelski w celach marketingowych i ewidencyjnych na podstawie i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami.

Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem rzeczywistym.

UWAGA!!! Po wysłaniu zgłoszenia obowiązkowo każdy uczestnik musi zgłosić się do Biura w dniu imprezy i podpisać zgłoszenie własnoręcznie oraz dokonać wpłaty wpisowego.

Coś nie działa? Zadzwoń: 537044066