Zgłoszenie SuperSprint

Imie (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (DD-MM-RRRR)

Adres (wymagane)

Tel. kontaktowy (wymagane)

Klub (wymagane)

Marka i model samochodu (wymagane)

Nr. rejestracyjny (wymagane)

Pojemność skokowa silnika (wymagane)

Turbo
TAKNIE

4x4
TAKNIE

Ja i wszyscy członkowie mojej ekipy zobowiązujemy się przestrzegać Regulaminu oraz wszystkich poleceń Organizatora, którym jest Automobilklub Lubelski.

Oświadczam, że biorę udział w imprezie na własne ryzyko, przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

Oświadczam, że posiadam aktualne ubezpieczenie NNW i OC oraz ważny przegląd techniczny i sprawny pojazd, którego jestem właścicielem (lub mam zgodę właściciela).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Automobilklub Lubelski w celach marketingowych i ewidencyjnych na podstawie i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami.

Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem rzeczywistym.

UWAGA!!! Po wysłaniu zgłoszenia obowiązkowo każdy uczestnik musi zgłosić się do Biura w dniu zawodów i podpisać zgłoszenie własnoręcznie oraz dokonać wpłaty wpisowego.

Coś nie działa? Zadzwoń: 537044066